Einskapsrørsla

Einskapsrørsla

Colbjørnsensgate 8c

0256 Oslo

 

Tel: 2255 3975

Epost: info@enhet.no

 

Bokmål: www.enhet.no

 

EINSKAPSRØRSLA

Einskapsrørsla har som mål å skapa ei verd med fred, fridom, einskap og lukke for alle. Namnet Einskapsrørsla er eigentleg eit felles namn for mange forskjellige rørsler og prosjekt, byrja eller inspirert av Sun Myung Moon (1920-2012) eller andre som har vorte inspirerte av hans visjon.

Dr. Sun Myung Moons rørsle for einskap og fred

Rørsla arbeider for å eina alle gode krefter i verda, slik at vi saman kan skape ei betre verd.

 

Derfor arbeider me med den religiøse verda, ikkje for å skapa ein ny religion, men for å inspirera religiøse leiarar til å overvinna fordomar og barrierar mellom religionar, rasar, kulturar og nasjonalitetar.

Ein stor global familie under Gud

Sun Myung Moon & Hak Ja han

Me arbeider dessutan mellom anna med SN, den akademiske verda, mediaverda, driv utdanningsinstitusjonar og -prosjekt, opplæringsprogram i moralske/etiske verdiar, hjelpeprosjekt, kunstprosjekt, sportsprosjekt og sjukehus.